Tájékoztatás töltéshasználat rendjéről

Makád

Tájékoztatás töltéshasználat rendjéről

1. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság díj megfizetéséhez köti a vagyonkezelésében lévő:

a.) I-II. rendű árvízvédelmi töltéseken és védősávjain ,

b.) az árvízcsúcs - csökkentő tározók töltésein és védősávjain,

c.) a vízhasznosítási célú tározók töltésein és védősávjain (továbbiakban: töltés)

segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, lassú járművel, személygépkocsival, tehergépjárművel, valamint állati vontatású járművel történő közlekedést.

Bővebben...

2. Az engedélyek

a.) az Igazgatóság teljes működési területét illetően székhelyünkön (1088 Budapest, Rákóczi út 41, tel: 0036/1-477-35-00) a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály útján,

b.) továbbá Nógrád megye közigazgatási területét érintően a II. Szakaszmérnökségünkön is (2660 Balassagyarmat, Kóvári út 22, tel: 0036/35-300-644),

c.) illetve Pest megye közigazgatási területét érintően a III. Szakaszmérnökségünkön is (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 96, tel: 0036/24-519-215) beszerezhetőek.

d) Igazgatóságunk és a RE-VA BAU PLUSZ Kft. között fennálló megbízási szerződés alapján, megbízott a Makád, Ezüst parton található telepített lakókocsijában naponta 08:00 – 18:00 óra között forgalmazza a Makád és Tass települések közigazgatási területét érintő, 3.5 t össztömeget meg nem haladó járművekre vonatkozó engedélyeket.

3. Az engedélyek típusai a következők lehetnek:

-    3,5 t össztömeget meg nem haladó járművek esetében éves, havi és heti,

-    3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjárművek esetében éves, havi és heti,

-    kommunális illetve közműszolgáltatói tevékenységet végző járművekkel, illetve súlytól függetlenül erő- és munkagéppel való közlekedésre egyedi elbírálás alapján és díj megtérítése mellett megállapodás formájában eseti engedélyt az igazgató adhat ki.

Az engedélyek fenntartási hozzájárulási díjtételei:

3,5 t össztömeget meg nem haladó járművek

-        éves engedély: 6.000,- Ft

-        havi engedély: 2.500,- Ft

-        heti engedély:  1.000,- Ft

3,5 t össztömeget meghaladó

       járművek

-   éves engedély: 18.000,- Ft

-   havi engedély:  7.500,- Ft

-   heti engedély:   3.000,- Ft

4. Nem adható engedély:

a.) sportcélú járműveknek (pld. quad, cross),

b.) díszburkolattal ellátott töltésszakaszokra,

c.) árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra,

d.) jármű közlekedésre alkalmatlan töltésszakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,

e.) azokra a töltésszakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre, 

f.) abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és a védősávon kívül más úton is megközelíthető.

5. Engedély nélkül lehet közlekedni a töltéseken:

a.) kerékpárral,

b.) az Országos Vízügyi Főigazgatóság, illetve bármely más vízügyi igazgatóság tulajdonában és használatában lévő járművekkel (illetve igazgatósági dolgozó magántulajdonú járművének hivatali célú használata esetén),

c.) a töltésfenntartás, karbantartás, fejlesztés céljából a töltésen közlekedő gépekkel,

d.) a kaszálóbérleti szerződés szerint a töltések kaszálását és a széna összegyűjtését végző gépekkel és járművekkel, a védmű károsítása nélkül (bérleti szerződés felmutatásával),

e.) a közútként is funkcionáló töltéseken,

f.) mentő, az orvos, a tűzoltóság, rendőrség és egyéb hatóság feladatai ellátása során.

6. A töltésen való közlekedéshez térítésmentes engedély adható:

a.) az Országos Vízügyi Főigazgatóság, illetve bármely más vízügyi igazgatóság közalkalmazottai (magáncélú töltéshasználat esetén),

b.) az igazgatóság használatában lévő járművek, az igazgatóság számára munkát végző vállalkozók munkagépei,

c.) megyei védelmi bizottságok tagjai,

d.) nyugdíjasok (nyugdíjas igazolvány másolatának csatolásával, írásos kérelem benyújtásával, igazgatói döntés alapján),

e.) mozgássérültek (igazolvány másolatának csatolásával, írásos kérelem benyújtásával, igazgatói döntés alapján),

f.) egyedi engedély alapján kavicsszállítást végzők részére.

7. Tájékoztatásul meg kívánjuk jegyezni, hogya szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 246. § (1) bekezdés e.) pontja szerint, aki az árvízvédelmi töltést vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

pdf button Engedély...

Kvassay hajózsilip

Események

XXIV. Ifjúsági Napok

mht2017. szeptember 21-22-én Dunaújvárosban került megrendezésre a Magyar Hidrológiai Társaság XXIV. Ifjúsági Napok című konferenciája. A KDVVIZIG munkatársai egy előadással és egy poszterrel készültek a rendezvényre:

Váradi Imre Miklós és Baros Tímea a "Drónok felhasználási lehetőségei a vízügyi szakmában" címmel tartottak előadást, mely az alábbi linken tekinthető meg:

előadás

Kondor Gergely "Pontfelhő-kiértékelési esettanulmányok" című poszterét állította ki, mellyel sikerült a legjobb poszter címet is megszereznie. A poszter és az oklevél az alábbi linkeken tekinthető meg:

poszter oklevél

A színvonalas munkákhoz és az elért sikerekhez ezúton gratulálunk!

Igazgatósági fotópályázat (2017. augusztus)

 A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. augusztus hónapban 14 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Bakos Tímea: Boldogi szitakötő (2017.)

2. Váradi Imre: Kisvízfolyás Nógrádban (2016.)

3. Szilágyi János: Fürdőző bivalyok Apaj térségében (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

5

Címadományozás augusztus 20-a alkalmából

logó KDVVIZIG

Augusztus 20-a alkalmából, Államalapító Szent István ünnepén a vízügyi szolgálatban végzett eredményes munkájának
elismeréséül a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vezetője

Bővebben...:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00