2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

1. A közfoglalkoztatási program általános adatai:

A program megnevezése: 2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

A program célja: meghatározott vízügyi ágazati feladatok részleges végrehajtása

A közfoglalkoztatási program a Belügyminisztérium hozzájárulásával valósul meg.

Periódus: 2017. március 01 – 2018. február 28.

A program időtartama munkanapokban: 252 nap     

Tervezett átlaglétszám: 1230 fő

Érintett terület: az Igazgatóság teljes működési területe, a vagyonkezelésünkben lévő összes ingatlan.         

Települések száma összesen: 113 település

2. A közfoglalkoztatási program költségei:

Költségek megnevezése

             Felhasználható összeg (Ft)

Az igényelt támogatás összesen

                             1 744 962 996

Közfoglalkoztatási bér

                                1 278 083 580

Közfoglalkoztatási bért terhelő szociális hozzájárulási adó

140 586 036

Közvetlen költségek összesen

283 733 502

Szervezési költségek

42 559 878

Mindösszesen

1 744 962 996

Saját erő

0

A program összes költsége

1 744 962 996

   

3. A közfoglalkoztatási program feladatai, munkaterve

Előkészítési munkák

Támogatási szerződés megkötése:                  2017.02.27

Tervezés:                                                         2017.02.hó

Megvalósítási munkálatok

Adminisztráció:                                  2017.03.01-2018.02.28.

Fizikai munkavégzés:                 2017.03.01-2018.02.28.

4.   A program során elvégzendő feladatok és szakmai indokai:

Az árvízvédelmi töltések gyepállományának javítása érdekében kiemelt fontosságú a rendszeres kaszálás. Ennek elmaradása esetén a gazosodás, a fás szárú növényzet elterjedése okoz problémát. A rossz minőségű gyep az árvíz elleni védekezést, a védekezési helyek megközelítését teszi nehézzé, a nagyobb gyökerek a töltés szerkezetében tehetnek kárt, ezzel gyengítve a töltés védképességét.

A kisvízfolyások és csatornák fenntartó sávjának kaszálása a közlekedés miatt fontos, a rézsű és a mederben lévő növényzet (nád, sás, gyékény, egyéb fűfajták) eltávolítása a meder vízszállító képességének javítását célozza meg.

A kaszálások másodlagos eredménye az özönnövények elterjedésének megakadályozása, az allergén gyomnövények (pl.: parlagfű) irtása.

Az árvízvédelmi töltések víz felőli oldalát a vizek hullámverése ellen véderdő védi. Az erdőápolás az erdészeti előírásoknak megfelelően az erdő jó állapotba hozása. Az utóbbi évek elmaradt karbantartásának következményeképpen a folyamszabályozási műveken és a partvédő műveken is elindult a cserjenövés. A vízfolyások medrében és partján lévő cserjék irtása, tuskózása a vízfolyások vízszállító képességének javítását, míg a partvédőművek esetében a part biztosítását célozza meg. A véderők karbantartása érdekében 80.000 db facsemete ültetésére kerül sor a program keretében.

A Duna által hozott és partra kitett uszadékfa, illetőleg hulladék összegyűjtése természetvédelmi érdekeket is érint, a tiszta Duna-part látványa a pihenni vágyó kirándulók, horgászok által elvárás.

A kisvízfolyások és csatornák által szállított hordalék, levágott és kiszedett hínár összegyűjtése, valamint a mederben és a műtárgyak elő-és utófenekében felhalmozódott iszap eltávolítása a medrek vízlevezető-képességét javítja, a mederelfajulást csökkenti, illetve a műtárgyak esetében a víz ki- és bevezetéseit biztosítja.

A műtárgyak (pl.: zsilipek) karbantartása a védvonal védképességének fenntartásában jelentős szerepet tölt be, ezért kiemelt feladatként kezeljük. Az árvízvédelmi tartozékok (pl.: kisajátítási kövek, szelvénykövek, sorompók) karbantartása, kihelyezése, pótlása értékvédelmi és tulajdonjogi szempontból fontos.

A meredek töltés- vagy part rézsűk szilárd burkolattal (terméskő, beton lap) történő ellátása megakadályozza a rézsű megcsúszását, ugyanakkor hullámverés ellen védelmet is biztosít. Burkolattisztításkor a burkolatokon megjelenő lágy szárú növényzet folyamatos eltávolítását, fugázási és egyéb hibák folyamatos javítását, a burkolt rézsűről, illetve rézsűlábtól felhalmozott föld kitermelését végezzük el.

Magasépítmények karbantartása során az őrtelepek, raktárak, védelmi központok felépítményeinek kőműves és festési, valamint egyéb fenntartási munkáit valósítjuk meg.

Földmunka során tereprendezéseket, töltéskoronák domborítását, a fenntartósávokban a közlekedést segítő tereprendezést, a kritikus útvonalak javítását hajtjuk végre, valamint a vízfolyások mentén a rézsűk suvadását állítjuk helyre.

Igazgatóságunk feladatai közé tartozik a dunai nemzetközi hajóút kitűzése. A hajóutat úszóbójákkal és parti jelekkel tűzzük ki. Mindkét jeltípus esetében jellemzően lakatos- és festési munkákat kell elvégezni. Mivel a jelek elhelyezése, láthatóságuk fenntartása nemzetközi előírás, így a Duna-folyam Igazgatóság kezelésében lévő 188 km-es szakaszán jelentős számú parti jelet és úszó bóját kell karbantartani.

Az Igazgatóság kezelésében, üzemelésében lévő ingatlanok, folyamszabályozási művek újbóli, folyamatos felmérése a modern technológiával a pontosabb, precízebb ingatlan-nyilvántartást és hatékonyabb ingatlan gazdálkodást tesz lehetővé. Vízfolyások, védművek felmérése az azokban bekövetkezett állapotváltozások miatt szükséges és indokolt.

Ár- és belvízvédekezéskor használt kis-, közepes- és nagyteljesítményű mobilszivattyúk, aggregátorok és egyéb gépek szakszerű karbantartása az azonnali bevethetőség érdekében kiemelten fontos.

Téli időszakban a területünkön lévő kisvízfolyások, csatornák, ár- és belvízvédelmi elzáró és szakaszoló műtárgyainak, védtöltés és szivattyútelep tartozékok jégtelenítését és karbantartását végezzük.

A közfoglalkoztatás kapcsán felmerült többlet adminisztrációs munkák (pl.: nyilvántartások vezetése, jelentések összeállítása), valamint előkészítési, ellenőrzési, irányítási, felmérési feladatok elvégzése az egész Igazgatóság területén a közfoglalkoztatási programok végrehajtása érdekében szükséges.

Előre nem látható események (pl. ár- és belvízvédekezés, rongálások, lopások, állásidő, takarítás, portaszolgálat, gépkarbantartás) kapcsán felmerülő feladatok ellátását szükség esetén el kell végezni.

Kvassay hajózsilip

Események

Igazgatósági fotópályázat (2017. október-december)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. október-december hónapokban 9 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Váradi Imre: Kezdődik az ősz (Bátonyterenye, Lengyendi-patak, 2017.)

2. Terlaky Fanni: Csónak a Trianoni-csatornán (2017.)

3. Reichardt Anita: Az utolsó őszi nap (Kitűző VIII - Budapest, 2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. szeptember)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. szeptember hónapban 7 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Hanzel-Kojnok Katalin: Őrhalom (2017.)

2. Kovács Zsófia Adrienn: Lupa-tó (2017.)

3. Bahorecz Éva: Dömös (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

3

XXIV. Ifjúsági Napok

mht2017. szeptember 21-22-én Dunaújvárosban került megrendezésre a Magyar Hidrológiai Társaság XXIV. Ifjúsági Napok című konferenciája. A KDVVIZIG munkatársai egy előadással és egy poszterrel készültek a rendezvényre:

Váradi Imre Miklós és Baros Tímea a "Drónok felhasználási lehetőségei a vízügyi szakmában" címmel tartottak előadást, mely az alábbi linken tekinthető meg:

előadás

Kondor Gergely "Pontfelhő-kiértékelési esettanulmányok" című poszterét állította ki, mellyel sikerült a legjobb poszter címet is megszereznie. A poszter és az oklevél az alábbi linkeken tekinthető meg:

poszter oklevél

A színvonalas munkákhoz és az elért sikerekhez ezúton gratulálunk!


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00