Vízminőségi kárelhárítás

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDV-VIZIG) vízminőségi és környezeti káresemények esetén kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységét a környezetkárosodás megelőzésének rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján végzi.

 

Környezeti káresemény bejelentése:                   

A vizeket és a földtani közeget érintő környezeti káresemény (szennyezés) vagy veszélyeztetés esetén a KDV-VIZIG által folyamatosan működtetett Műszaki és Vízminőségi ügyeletre lehet bejelentést tenni.

 

Vízminőségi Ügyelet:                                   Telefonszáma: +36/30/708-60-64

Munkanapon: hétfőtől – péntekig 08:00 - 16:00 óráig

Műszaki Ügyelet:                                         Telefonszáma: +36/30/334-19-09

Munkaidőn és védekezési időn kívüli időszakban:

Munkanapokon, hétfőtől – csütörtökig 16:00 órától;

pénteken 14:00 órától.

Munkaszüneti napon, ünnepnapon,

valamint heti pihenőnapon:

Egész nap, a következő munkanap 08:00 óráig.

 

Környezetkárosodás észlelésekor tett bejelentés során az alábbi információk megadása szükséges: 

Bejelentő adatai:

Bejelentés időpontja;

Bejelentő neve;

Bejelentő címe;

Bejelentő telefonszáma;

  

Környezetkárosodás jellemzői:

Környezetkárosodás fennállásának időpontja;

Szennyezés pontos helye;

Szennyezés megnevezése;

Szennyezés leírása szemrevételezés alapján;

Szennyezés kiterjedésének mértéke;

Szennyezés forrása észlelhetőség szerint;

 

A KDV-VIZIG vízminőségi kárelhárítási tevékenységei

A bejelentés alapján a KDV-VIZIG a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 15. § (5) pontja szerinti közigazgatási szervek bevonásával a bejelentést haladéktalanul köteles a helyszínen kivizsgálni.  A környezetkárosodás minősítése felszíni vizekre;felszín alatti vizekre és földtani közeg vonatkozásában a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság feladata, amit a KDV-VIZIG, a Nemzeti Park Igazgatóságok (NPI) és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) bevonásával végez.  A minősítés során meg kell állapítani, hogy a környezetszennyezés milyen mértékben veszélyezteti a vizeket és a földtani közeget, a vízi környezetet, a vízhasználatokat és a vízi-létesítményeket, az élővilágot és élőhelyeket. A környezetkárosodás általános minősítéséről és a beavatkozás szükségességéről a KDV-VIZIG az erdészeti hatóság és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv javaslata alapján, valamint ezek hiányában -a felszíni viz;felszín alatti viz és földtani közeg környezeti elem esetében- a Vízügyi Hatóság dönt. A KDV-VIZIG a minősítés alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, melyekről a bevonandó közigazgatási társszervezeteket folyamatosan tájékoztatja.

A rendkívüli vízminőségi káresemények az Országos Vízminőségi Információs Rendszerben (VIR) kerülnek rögzítésre. (A VIR elérhetőségi linkje: http://okir.kvvm.hu/vikar/)

 

Vízminőségi kárelhárítás szervezeti felépítése, működése

 

A KDV-VIZIG környezeti-, vízminőségi kárelhárítási tevékenységét, teljes működési területére kiterjedően látja el. A bekövetkező vízminőségi káresemények kapcsán indokolt beavatkozások irányítását a területileg illetékes Szakaszvédelem vezetője végzi. A szakaszmérnökségi lehetőségeket meghaladó környezeti kárelhárítás esetén a helyi szakaszvédelem vezető kezdeményezheti a – műszaki és létszám apparátussal rendelkező – Regionális Vízvédelmi Osztag (RVO) vízminőség-védelmi csoportjának bevonását. Az Osztag csoportjának működését a Regionális Védelmi Osztag Riasztási Terve szabályozza.

 

Vízminőségi kárelhárítás jogszabályi háttértár

 

  • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
  • A vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról szóló 132/1997. (V11.24.) Korm.rendelet
  • A vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól szóló 21 /1999. (V11.22.) KHVM-KöM együttes rendelet
  • A vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekrőlszóló 2/1999.(K.H.V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes utasítása

Kvassay hajózsilip

Események

Igazgatósági fotópályázat (2018. január)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2018. január hónapban 3 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Bahorecz Éva: Balassagyarmat (2015.)

2. Kabarcz Ákos: Ipolydamásd (2017.)

3. Szilágyi Attila: Pesterzsébet téli hangulatban (2018.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. október-december)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. október-december hónapokban 9 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Váradi Imre: Kezdődik az ősz (Bátonyterenye, Lengyendi-patak, 2017.)

2. Terlaky Fanni: Csónak a Trianoni-csatornán (2017.)

3. Reichardt Anita: Az utolsó őszi nap (Kitűző VIII - Budapest, 2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. szeptember)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. szeptember hónapban 7 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Hanzel-Kojnok Katalin: Őrhalom (2017.)

2. Kovács Zsófia Adrienn: Lupa-tó (2017.)

3. Bahorecz Éva: Dömös (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

3


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00