Víziközmű szakágazat

A közműves ivóvízellátás, az egészséges ivóvíz biztosítása, valamint a szennyvíz ártalommentes és környezetbarát elhelyezése a helyi önkormányzatok feladata.

Az Igazgatóság tevékenysége a hatóságokkal karöltve (közegészségügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi) a vízmű- és csatornamű szakszolgáltatók ellenőrzése és a le­hető legjobb színvonal elérésére való ösztönzésére terjed ki.

Az Igazgatóságon belül a Környezetvédelmi és Víziközmű Csoport az ország népességének mintegy 30%-át képviselő lakosság és hasonló arányú ipari infrastruktúra vízellátási és szennyvízelvezetési igényeinek legteljesebb kielégítésén tevékenykedik. Területünkön fokozott figyelmet igényel Budapest és a körülötte kialakult agglomerációs övezet, valamint a hátrányos helyzetű Nógrád megye. Az előbbinél a nagy népsűrűség, az utóbbinál ennek ellenkezője nehezíti a minél megfelelőbb közművesítést. Az agglomeráció területén a települések átlagosnál gyorsabb népességnövekedése is számtalan probléma forrása lehet, ugyanis a víziközművek kapacitása nem mindig követi időben az igények emelkedését.

A Víziközmű csoport kiemelt feladatai: 

·         részvétel a térség koncepcióterveinek elkészítésében,

·         szakértői tevékenység a vízjogi, önkormányzati és környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban,

·         közreműködés épülő és üzemelő víziközművek, ipari vízilétesítmények, továbbá közműveket üzemeltető szervezetek vízügyi felügyeletében,

·         szakmai tanácsadás az önkormányzatok és üzemek beruházásaival kapcsolatos támogatási pályázatok előkészítésében, a megvalósíthatósági tanulmányokat értékelő bizottság munkájának koordinálása,

·         közreműködés az ipari üzemek önellenőrzési terveinek, valamint üzemi vízkárelhárítási tervek jóváhagyásában,

·         aktuális feladatként jelentkezett a Víziközmű Társulatok szakmai felügyelete,

·         víziközműves tevékenységhez kapcsolódó adatlapok feldolgozása, ellenőrzése, értékelése (1376; 2036; OSAP, BOI5)

·         szakágazati informatikai adatbázisok és kapcsolódó programjainak kezelése, (TESZIR)

A Környezetvédelemmel kapcsolatos kiemelt feladataink:

·         az Igazgatóság működési területén az OKKP program keretében folyó projektek elvégzése,

·         Országos Hulladékgazdálkodási Tervben meghatározott célkitűzésekhez kapcsolódva, Igazgatóságunk elkészítette a Közép-Magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervét,

·         Igazgatóságunknál keletkező hulladékok nyilvántartása az OSAP 2033 adatlap adatainak HIR adatbázisba történő bevitele, adatszolgáltatás évenkénti teljesítése

A vízellátottság és csatornázottság helyzete a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén az alábbi ábrákon látható.

 

 

Kvassay hajózsilip

Események

Igazgatósági fotópályázat (2017. október-december)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. október-december hónapokban 9 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Váradi Imre: Kezdődik az ősz (Bátonyterenye, Lengyendi-patak, 2017.)

2. Terlaky Fanni: Csónak a Trianoni-csatornán (2017.)

3. Reichardt Anita: Az utolsó őszi nap (Kitűző VIII - Budapest, 2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. szeptember)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. szeptember hónapban 7 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Hanzel-Kojnok Katalin: Őrhalom (2017.)

2. Kovács Zsófia Adrienn: Lupa-tó (2017.)

3. Bahorecz Éva: Dömös (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

3

XXIV. Ifjúsági Napok

mht2017. szeptember 21-22-én Dunaújvárosban került megrendezésre a Magyar Hidrológiai Társaság XXIV. Ifjúsági Napok című konferenciája. A KDVVIZIG munkatársai egy előadással és egy poszterrel készültek a rendezvényre:

Váradi Imre Miklós és Baros Tímea a "Drónok felhasználási lehetőségei a vízügyi szakmában" címmel tartottak előadást, mely az alábbi linken tekinthető meg:

előadás

Kondor Gergely "Pontfelhő-kiértékelési esettanulmányok" című poszterét állította ki, mellyel sikerült a legjobb poszter címet is megszereznie. A poszter és az oklevél az alábbi linkeken tekinthető meg:

poszter oklevél

A színvonalas munkákhoz és az elért sikerekhez ezúton gratulálunk!


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00