Havi hidrometeorológiai tájékoztató - 2017. december

Meteorológiai helyzet

 

Csapadék

Ez év decemberében a sokéves havi átlagnál 30%-kal kevesebb csapadék hullott Igazgatóságunk területére: a havi területi átlag 31 mm volt, ami 14 mm-rel volt kevesebb, mint a sokéves decemberi átlag (45 mm).

Igazgatóságunkon a lehullott csapadék havi mennyisége 16 mm (Kisterenye) és 50 mm (Tápiószele) között alakult. A tárgyidőszakban a főbb részvízgyűjtőkön az alábbi havi területi átlagok adódtak: Közép-Duna vízgyűjtő: 26 mm, Zagyva vízgyűjtő: 30 mm, Ipoly vízgyűjtő: 25 mm, Duna-Tisza-hátság (továbbiakban: DTH) vízgyűjtő: 44 mm. E szerint decemberben a legtöbb csapadék a DTH-t, míg a többi vízgyűjtőt közel azonos mennyiségű csapadék érte.

Decemberben a legnagyobb hiány (43 mm) Ipolyvece állomáson (Ipoly vízgyűjtő) jelentkezett, míg a legnagyobb többlet (12 mm) Ürbő állomáson (DTH vízgyűjtő) volt.

A tárgyidőszak csapadéktevékenysége úgy jellemezhető, hogy a hónap mindhárom dekádjában 2-3 napon volt csapadék, az ezen felüli időszak gyakorlatilag csapadékmentes volt.

Igazgatóságunk területén a magasabban fekvő – hegyvidéki – területeken a maximális hóvastagság 28-30 cm volt (Mátraszentistván, Pilisszentkereszt). A síkvidéki területeken december 4-én és 21-én jelent meg a hó 1-2 napra, hófolt formájában (Dabas, Nagykáta).

Igazgatóságunk három rész vízgyűjtőjének hóban tárolt vízkészletét az alábbi táblázat mutatja:

 

Hóban tárolt vízkészlet (km3)

Vízgyűjtő

2017.12.31.

Sok éves minimum

Sok éves átlag

Sok éves maximum

Duna-Nagymaros

13.544

1.436

5,487

10,867

Ipoly-Szalka

0,147

0,000

0,063

0,289

Zagyva-Szentlőrinckáta

0,023

0,000

0,012

0,072

 

forrás: OVSZ

December végén a Duna hóban tárolt vízkészlete a nagymarosi szelvényre vonatkozóan 13,544 km3 volt, ami 25%-kal több mint a hasonló időszak maximum értéke (10,867 km3).

Az év utolsó napján az Ipoly hóban tárolt vízkészlete a szalkai szelvényre vonatkozóan 0,147 km3 volt, ami ~ 2,5-szerese a hasonló időszak sokéves átlag értékének (0,063 km3).

A Zagyva hóban tárolt vízkészlete a szentlőrinckátai szelvényre vonatkozóan 0,023 km3 volt december végén, ami ~ 2-szerese a hasonló időszak sokéves átlag értékének (0,012 km3).

 

csapadék 12.hó

 

Léghőmérséklet

2017 decemberében a havi átlaghőmérséklet Igazgatóságunk területén 1,6 °C volt, ami 1,3 °C-kal több a sokévi (1971-2000.) decemberi átlagnál (0,3 °C) és 0,6 °C-kal alacsonyabb az országos havi átlagnál (2,2 °C).

Decemberben Igazgatóságunk területén a legalacsonyabb havi középhőmérséklet (-3,4 °C) Mátraszentimre állomáson volt, a legmagasabb pedig Budapest belterület mérőállomáson fordult elő (3,7 °C).

 

hőmérséklet 12.hó

 

Vízjárás

 

Duna

Decemberben továbbra is alacsony mederteltség jellemezte a Dunát: 20-30 % között ingadozott. A vízgyűjtőn nem hullott számottevő csapadék a tárgyidőszakban, így csak a hónap közepén volt egy közel 1 m-es vízszintemelkedés a folyón. A decemberi középvízállások 20-30 cm-rel meghaladták a sokéves havi középvízállásokat.

Ennek megfelelően a havi közép-vízhozamok 10-20 %-kal meghaladták a sokéves decemberi közép-vízhozamokat.

Decemberben az átlagosnál enyhébb időjárás hatására a Duna jégmentes volt.

 

Duna12

 

Ipoly

Decemberben az Ipoly vízjárását a hónap közepén a hóolvadás, míg a hónap végén a vízgyűjtőt ért eső és a hóolvadás együttesen alakította. Ennek megfelelően a mederteltség 10-50 % között mozgott. A havi középvízállások megegyeztek a sokéves decemberi középvízállásokkal és a havi középvízhozamok is a sokéves havi értékek közelében voltak.

A tárgyidőszakban az átlagosnál enyhébb időjárás hatására az Ipoly is jégmentes volt.

 

Ipoly12

Zagyva

A Zagyva vízjárását a hónap során a lehullott csapadék és a többször előforduló hóolvadásból származó vízbevétel, illetve a tározókból történő időszakos vízeresztések alakították. A mederteltség 10-40 % között ingadozott. A havi közép-vízállások a Zagyva felső szakaszán megegyeztek a sokéves decemberi középvízállásokkal, míg az alsó szakaszon 25-30 cm-rel meghaladták a sokéves havi átlagot.

A havi középvízhozamok közelítőleg megegyeztek a sokéves havi középvízhozamokkal.

Decemberben az átlagosnál melegebb időjárás hatására a Zagyva is jégmentes volt.

 

Zagyva12

 

 

1. táblázat: A főbb vízmércék havi és sokéves havi jellemző vízállás és vízhozam értékei

2017. december

Állomás

HaviKV

(cm)

Sokéves

havi KV

(cm)

HaviKÖV

(cm)

Sokéves

havi KÖV (cm)

HaviNV

(cm)

Sokéves

havi NV

(cm)

Havi KÖQ

(m3/s)

Sokéves

havi KÖQ

(m3/s)

Duna

Nagymaros

73

-45

112

78

166

325

2030

1720

Vác

84

-36

125

93

181

366

1430

1300

Budapest

185

62

228

196

286

468

2020

1780

Dunaújváros

56

-54

95

74

147

347

2050

1790

Ipoly

Ipolytarnóc

72

48

90

91

212

410

4,23

5,34

Nógrádszakál

53

39

84

82

197

337

8,23

7,61

Balassagyarmat

-69

-87

-48

-35

-9

319

8,59

8,94

Ipolytölgyes

113

76

137

129

189

429

15,8

16,0

Zagyva

Pásztó

45

20

57

52

78

191

0,825

0,91

Apc

43

32

53

65

97

242

1,060

0,84

Hatvan-alsó

82

37

100

74

168

339

1,870

1,87

Szentlőrinckáta

68

10

92

65

155

273

2,490

2,71

 

Talajvíz helyzet

 

A talajvíz szintje a hónap folyamán a mély fekvésű területeken emelkedő tendenciát mutatott, a hátsági területeken elhelyezkedő kútjainkban pedig stagnált. A térség talajvízszintje a mély fekvésű területeken (Dömsöd-Apajpuszta 001135) 2,73 m, a hátsági kutakban (Ócsa 001111) 6,74 m mélységben helyezkedett el.

 

Vízgazdálkodási helyzet

 

Az Igazgatóság kezelésében lévő tározók

A Maconkai-tározó december 1-től a téli üzemrendjének megfelelő vízállás mellett üzemelt.

Ahónapban nem történt olyan csapadékesemény a Mátraverebélyi-tározó vízgyűjtőjén, amelynek következtében vízvisszatartásra lett volna szükség a tározóban.

 

 

Tározók12

 

 

Vízelvezetés-vízhasznosítás

 

A vízellátás biztosítása érdekében az R/S/D vízszintjét öntözési idényen kívüli üzemi vízszinten tartottuk.

A DTCs a Duna-völgyi rendszerbe vezette a vizeket. A Dömsödi zsilip kismértékű nyitásával a rendszerbe az RSD-ből frissítővizet vezettünk be. A Szúnyogi zsilipet időszakosan nyitottuk a vízmozgás biztosítására. A XXX. és XXXI. csatornákon, valamint a DVCs-n dél felé, az ADUVIZIG irányába történt a vízlevezetés.

 

Kárelhárítási készültségek

 

Árvízvédelmi készültség

Decemberben Igazgatóságunk területén árvízvédelmi készültséget nem rendeltünk el.

Belvízvédelmi készültség

Decemberben Igazgatóságunk területén belvízvédelmi készültséget nem rendeltünk el.

Vízminőségvédelmi helyzetkép

Az alábbi táblázatban a Duna, az RSD, az Ipoly és a Zagyva tárgyidőszakban észlelt vízminőségi paramétereit foglaltuk össze.

 

 

    mintavételi hely   

dátum

oldott
oxigén

d. ox.
fogy. e.

ammónia-N

nitrit-N

nitrát-N

ásvány-olaj

min.
osztály

Duna, Szob, sodor

             

2017. 12. 13.

8,1

11

0,06

0,018

2,80

<0,02

121

Duna, Bp. felett, sodor

             

2017. 12. 13.

8,4

11

0,07

0,022

2,42

-

12-

Duna, Nagytétény, sodor

             

2017. 12. 13.

8,4

11

0,07

0,022

2,42

-

12-

Szentendrei-Dunaág, Szentendre alatt

             

2017. 12. 13.

8,3

10

0,07

0,021

2,53

-

12-

RSD, Kvassay-zsilip

             

2017. 12. 12.

8,9

13

0,05

0,017

1,81

-

22-

2017. 12. 27.

8,2

11

0,09

0,022

1,63

-

12-

RSD, Szigethalom

             

2017. 12. 12.

8,4

15

0,22

0,050

1,70

-

23-

2017. 12. 27.

8,2

10

0,22

0,052

1,67

-

13-

RSD, Ráckeve

             

2017. 12. 12.

9,2

15

0,14

0,059

1,76

-

23-

2017. 12. 27.

8,4

11

0,30

0,055

1,76

-

13-

RSD, Tass

             

2017. 12. 12.

9,3

14

0,19

0,034

1,70

-

23-

2017. 12. 27.

8,8

12

0,22

0,054

1,65

-

13-

Ipoly, Letkés

             

2017. 12. 11.

9,3

18

0,07

0,020

2,83

<0,02

221

Ipoly, Balassagyarmat

             

2017. 12. 11.

8,9

15

0,12

0,022

2,60

-

22-

Ipoly, Ipolytarnóc

             

2017. 12. 11.

8,7

15

0,23

0,024

2,62

<0,02

221

Alsó-Tápió, Sülysáp

             

2017. 12. 04.

8,5

24

0,05

0,012

4,20

-

32-

Zagyva, Nagybátony

             

2017. 12. 06.

8,1

29

0,95

0,055

3,10

-

33-

 

Kvassay hajózsilip

Események

Igazgatósági fotópályázat (2017. október-december)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. október-december hónapokban 9 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Váradi Imre: Kezdődik az ősz (Bátonyterenye, Lengyendi-patak, 2017.)

2. Terlaky Fanni: Csónak a Trianoni-csatornán (2017.)

3. Reichardt Anita: Az utolsó őszi nap (Kitűző VIII - Budapest, 2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. szeptember)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. szeptember hónapban 7 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Hanzel-Kojnok Katalin: Őrhalom (2017.)

2. Kovács Zsófia Adrienn: Lupa-tó (2017.)

3. Bahorecz Éva: Dömös (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

3

XXIV. Ifjúsági Napok

mht2017. szeptember 21-22-én Dunaújvárosban került megrendezésre a Magyar Hidrológiai Társaság XXIV. Ifjúsági Napok című konferenciája. A KDVVIZIG munkatársai egy előadással és egy poszterrel készültek a rendezvényre:

Váradi Imre Miklós és Baros Tímea a "Drónok felhasználási lehetőségei a vízügyi szakmában" címmel tartottak előadást, mely az alábbi linken tekinthető meg:

előadás

Kondor Gergely "Pontfelhő-kiértékelési esettanulmányok" című poszterét állította ki, mellyel sikerült a legjobb poszter címet is megszereznie. A poszter és az oklevél az alábbi linkeken tekinthető meg:

poszter oklevél

A színvonalas munkákhoz és az elért sikerekhez ezúton gratulálunk!


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00