Dombvidéki vízrendezés

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területének mintegy 2/3 része – 6600 km2 – dombvidéki terület.

- Érintett megyék: Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok

- Érintett települések száma: 293 db + a Főváros

- Vízgazdálkodási Társulatok száma: 6 db

- Fő befogadók: Duna, Ipoly, Zagyva

Dombvidéki területünkre jellemző, hogy a meredek domboldalak jórészt erdővel borítottak, a lankásabb domboldalak változó művelési ággal hasznosítottak (szántó, gyümölcsös) részben beépítettek. A völgyfenéki területek 60 %-ban művelésbe vontak, illetve beépítettek. A vízfolyások vonatkozásában alapvetően igaz, hogy azok az év nagy részében kis vízhozamúak, árhullámok hirtelen hóolvadásból, illetve a nyári zivatargócokból alakulnak ki, gyors levonulásúak (1-3 nap). A patakok mellett bevédett ártér – kivéve a Dunába, az Ipolyba és a Zagyva folyóba torkolló vízfolyások torkolati szakaszait – nincs, így amennyiben a meder vízszállítóképességénél nagyobb valószínűségű árhullámok alakulnak ki az árterek elöntésre kerülnek. (1999. június, július)

 kép1  kep2  kep3

Benta-patak áradása (1999. július) elöntött ártér

Szuha-patak áradása (1999. július) elöntött ártér

Bujáki-patak áradása (1999. július) elöntött ártér

2010-ben az Ipoly és Zagyva illetve mellékágaik több alkalommal is jelentős mértékű terhelésnek voltak kitéve, több helyen az eddig mért legnagyobb vízszintet is meghaladó vízállásokat mértek.

kep4kep5

A vízrendezési szakágazat alapfeladata a kizárólagos állami tulajdonú és az Igazgatóság kezelésében lévő 369,7 km kisvízfolyás fejlesztési munkáinak előkészítése (a területi igények felmérése, egyeztetése, tervkészítés), illetve felterjesztése. Kivitelezés során a munkák ellenőrzése, valamint az éves fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátása, megtervezése, a munkák végrehajtásának ellenőrzése. Gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízilétesítmények fejlesztési, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről, ellátja a működési területén lévő vízgazdálkodási társulatok szakmai felügyeletét. Szakterületén együttműködik az önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, szakmai segítséget nyújt a védelmi terveik elkészítéséhez.

A vízfolyások rendezése az 1963-as év rendkívüli helyivízkárai után indult meg. Jelentős rendezések 1970-1980. évek között történtek. Mederrendezés során a vízfolyások külterületen NQ10%-os, belterületen NQ2%-os mértékadó vízhozam kiöntésmentes levezetésére lettek kiépítve. Napjainkig 252,3 km patak alaprendezése történt meg, 117,0 km természetes állapotban van.

Vízrendezési szempontból legsürgetőbb feladat a KDV-VIZIG kezelésében lévő 20-30 év időtartamra rendezett vízfolyások felújítása.

 

KMOP keretében megtörtént a Benta-patak meder-rehabilitációja.

ÉMOP pályázat keretében 2012-ben elvégzésre került a Mátraverebélyi-tározó egyesített műtárgyának rekonstrukciója, valamint a Szentlélek-patak Szécsény belterületén található „U” szelvényű szakaszának kiváltása.

Vízrendezési szakágazat feladatkörébe tartozik 3 db kizárólagos állami tulajdonú árvízcsúcs-csökkentő tározó üzemeltetése, fenntartása, felújítása:

Zagyva-patakon:

Mátraverebélyi tározó:

Maconkai tározó:

árvízi térfogata:

árvízi térfogata

1,8 millió m3

2,5 millió m3

Tarján-patakon

Tarján-pataki tározó:

árvízi térfogata:

2,7 millió m3

Összes árvízi térfogat:

   

7,0 millió m3

Gondoskodnunk kell továbbá 8 db mederőrház, 2 db helyivízkárvédelmi raktár felújításáról, állagmegóvásáról.

 

Vagyonkezelésünkben lévő, kizárólagos állami tulajdonban lévő dombvidéki vízfolyások:

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, kizárólagos állami tulajdonban lévő vízfolyásokat, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklete tartalmazza:

   

            Kizárólagosan állami

   

         tulajdonú VIZIG kezelésű

Sorszám

Vízfolyás neve

 

szakasz

 
   

Szelvényszám

Hossz

   

-tól

-ig

km

1.

Dera patak

0

4,1

4,1

2.

Benta patak

0

20,3

20,3

3.

Morgó patak

0

7,6

7,6

4.

Lósi patak

0

5,5

5,5

5.

Gombás patak

0

11,0

11,0

6.

Sződ-Rákos patak

0

2,8

2,8

7.

Egyesült-Tápió p.

0

28,6

28,6

8.

Alsó-Tápió patak

0

8,9

8,9

9.

Dobroda patak

0

20,0

20,0

10.

Ménes patak

0

18,0

18,0

11.

Szentlélek patak

0

5,3

5,3

12.

Rimóc-Sipeki patak

0

6,4

6,4

13.

Darázsdói patak

0

4,4

4,4

14.

Feketevíz patak

0

22,7

22,7

15.

Lókos patak

0

29,9

29,9

16.

Derék patak

0

16,1

16,1

17.

Nagy Szuha patak

2,5

3,5

1,0

18.

Venda patak

0,6

1,5

0,9

19.

Kemence patak

3,4

5,8

2,4

20.

Börzsöny patak

0

7,0

7,0

21.

Zagyva patak

125,00

168,88

43,88

22.

Tarján patak

0

9,8

9,8

23.

Szuha patak

0

12,0

12,0

24.

Herédi-Bér patak

0

23,0

23,0

25.

Nógrád-Vanyarc p.

0

14,4

14,4

26.

Galga patak

0

43,75

43,75

 

Összesen:

   

369,73

 Az állam kizárólagos tulajdonában és VIZIG kezelésében lévő tározók: Maconkai, Mátraverebélyi, Tarján-pataki.

Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX. törvény értelmében a vízitársulatok által üzemeltetett állami tulajdonú közcélú forgalomképes vízgazdálkodási művek 2014. január 1. napjától a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe kerültek.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (6) bekezdése szerint a  vízitársulat az állami tulajdonú műveken az üzemeltetési és fenntartási feladatokat a vagyonkezelői jogának vagy kezelői jogának az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséig köteles ellátni.

Kvassay hajózsilip

Események

XXIV. Ifjúsági Napok

mht2017. szeptember 21-22-én Dunaújvárosban került megrendezésre a Magyar Hidrológiai Társaság XXIV. Ifjúsági Napok című konferenciája. A KDVVIZIG munkatársai egy előadással és egy poszterrel készültek a rendezvényre:

Váradi Imre Miklós és Baros Tímea a "Drónok felhasználási lehetőségei a vízügyi szakmában" címmel tartottak előadást, mely az alábbi linken tekinthető meg:

előadás

Kondor Gergely "Pontfelhő-kiértékelési esettanulmányok" című poszterét állította ki, mellyel sikerült a legjobb poszter címet is megszereznie. A poszter és az oklevél az alábbi linkeken tekinthető meg:

poszter oklevél

A színvonalas munkákhoz és az elért sikerekhez ezúton gratulálunk!

Igazgatósági fotópályázat (2017. augusztus)

 A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. augusztus hónapban 14 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Bakos Tímea: Boldogi szitakötő (2017.)

2. Váradi Imre: Kisvízfolyás Nógrádban (2016.)

3. Szilágyi János: Fürdőző bivalyok Apaj térségében (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

5

Címadományozás augusztus 20-a alkalmából

logó KDVVIZIG

Augusztus 20-a alkalmából, Államalapító Szent István ünnepén a vízügyi szolgálatban végzett eredményes munkájának
elismeréséül a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vezetője

Bővebben...:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00