Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint konzorciumvezető; valamint a KDVVIZIG, ÉDUVIZIG, ADUVIZIG, NYUDUVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG, mint konzorciumi tagok.
Projekt címe: Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
Szerződött támogatási összeg: 13 171 128 349 Ft
Az EU támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdete: 2016.09.30.
A Kvassay Hajózsilip rekonstrukció befejezésének részhatárideje: 2019.10.31.
A projekt befejezése: 2021.10.31.

A projekt bemutatása

 A hazai vízgazdálkodás infrastruktúrájának gerincét a vízgazdálkodási műtárgyak képezik. A projekt az állami tulajdonban és vízügyi kezelésben (vízügyi igazgatóságok) lévő műtárgyak átfogó rekonstrukcióját valósítja meg, amely révén biztosítható a műtárgyak biztonságos, üzemszerű működése és fenntartása. A meglévő állami kezelésben lévő vízépítési nagyműtárgyak állapotának átfogó rekonstrukciós felülvizsgálata és sorrendbe állítása állapotuk, és a környezetükben betöltött szerepük alapján alapozza meg a rekonstrukcióra kiválasztott létesítmények körét. Az értékelés alapján a magasabb pontszámot kapott műtárgy rekonstrukciós igénye a legsürgetőbb. A rangsorolás alapján rekonstrukcióra jelölt nagyműtárgyak végleges listája: Kiskörei vízlépcső, Deák Ferenc zsilip, Dunakiliti vízlépcső, Kvassay zsilip (csak a hajózsilip), Nicki duzzasztó, Góri tározó zsilipje, valamint a Nyugati főcsatorna beeresztőzsilipe.

A kiválasztott műtárgyak vasbeton, beton szerkezeteinek, acélszerkezeteinek, villamos és irányítástechnikai berendezéseinek, emelőberendezéseinek, darupályáinak, gépészeti berendezéseinek részben vagy egészében történő rekonstrukciója, fejlesztése, cseréje történik meg, ahol szükséges kiegészítő gépészeti szerkezetek beépítésével.

Az Európai Unió által megvalósuló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program célkitűzésével összhangban a rekonstrukció a 2014-2020 közötti EU programozási időszakban valósul meg.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot a projektben a Kvassay hajózsilip rekonstrukciója projektelem érinti.

A projektelem előzménye

A Kvassay Vízlépcső a Duna 1642+300 fkm szelvényének magasságában, a Ráckevei (Soroksári)-Duna (R/S/D) felső lezáró és vízszint szabályozó nagyműtárgya, egyben Igazgatóságunk 02.04. számú árvízvédelmi szakaszának része, mely közvetlenül csatlakozik a Főváros kezelésében lévő árvízvédelmi védvonalakhoz. A több mint 100 esztendős múltra visszatekintő vízlépcső fő feladata az R/S/D vízutánpótlásának - ezáltal üzemvízszintjének - biztosítása, a nagy dunai árvizek kizárása. A műtárgycsoport három részből áll: a jobb parthoz csatlakozik a hajózsilip, a bal parthoz a beeresztőzsilip (tápzsilip) és a kettő között helyezkedik el a vízierőtelep.

A Kvassay vízlépcsőn a 1997-2005 évek között történt nagyobb volumenű rekonstrukció, melynek munkái elsősorban az irányítástechnikai, gépészeti és a villamos rendszereket érintették. A beruházás a hajózsilip kamra szerkezetének és a hajózsilip acél elzáró berendezéseinek felújítását nem érintették. A hajózsilip egyes szerkezeti részei számottevő mértékben elhasználódtak és mindez annak üzemében jelentős fennakadásokat okoz. A „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és –rekonstrukció” Nagyműtárgyak rekonstrukciója projektelem során a beeresztőzsilip felújítására került sor 2013–2015. között. A Kvassay-zsilipen ekkor a tápzsilip vasbeton és acélszerkezeteinek felújítása történt meg, valamint az uszadékfogó gerébrács előtt összegyülemlő uszadék kiemelésére uszadék-kiszedő daru létesült. A kiemelt uszadék elszállításához gyűjtő- és tömörítő konténer lett elhelyezve, valamint a konténerszállítás céljából bejáróút létesült a zsilip északi oldalán.

A hajózsilip rekonstrukciójával összhangban Igazgatóságunk 2016 áprilisában a hajózsilip 350 méter hosszúságú előcsatornájában kotrást végzett. Az előcsatorna medréből átlagosan 0,8-2,0 méter vastagságban, mintegy 6900 m3 mederanyag került eltávolításra, mellyel a Duna alacsony vízállása esetén is biztosítható a vízijárművek részére szükséges vízmélység.

A beruházás célja

A Kvassay hajózsilip rekonstrukciójának a célja a műtárgy biztonságos, károkozás-mentes, üzemszerű működésének biztosítása és ennek érdekében átfogó rekonstrukció végrehajtása, valamint a vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség növelése. Ezáltal a 114 esztendős műtárgy élettartama meghosszabbítható. Az Árvízi Kockázatkezelési Tervvel összhangban nő a fővédvonal védképessége és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv céljait pedig a vízépítési nagyműtárgy általános állapotának javulásával segíti elő.

Az egyes dunai árvizek alatt egyébként szükséges osztott víz tartását a hajózsilip dilatációinál rendre jelentkező csurgás szinte lehetetlenné tette, mely a dilatációk rekonstrukciójával elkerülhetővé fog válni.

A 2013. évi árvizet követően elkészített állapotfelvételi és rekonstrukciós tervdokumentáció alapján elmondható, hogy a hajózsilip teljes körű felújítása lényegesen kisebb ráfordítást jelent, mint egy előre nem irányozható tönkremenetel következtében előálló kényszerű nagyjavítás. Mindezek mellett célja a térség árvízvédelmi biztonságának javítása, valamint a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág hajózhatósági feltételeinek biztosítása.

Az R/S/D menti üdülőlakosság és a turizmus részéről is egyre nagyobb igény jelentkezne a zsilipelési üzemrend felülvizsgálatára, és lehetőség szerint a hajózsilip felújítását követően a zsilipelési időpontok sűrítésére sor kerülhet. Mindez a fővárosi térség idegenforgalma szempontjából is nagy jelentőségű, hiszen az idegenforgalmi, vagy az üdülési célzatú zsilipelések száma folyamatosan növekvő trendet mutat. A rekonstrukciót követően a Kvassay-zsilip hajózsilipének üzeme remélhetőleg újabb évtizedekre válik biztossá.

A projektelem műszaki tartalma röviden

Építmények:

A vasaltbeton kamra és fők beton felületjavítása, alaplemez felső rétegének injektálása,

Kőfalazatok felületjavítása, faltetők beton járófelületének átépítése,

Lefedések, korlátok létrák és egyéb acélszerkezetek cseréje, ill. felújítása,

Hajózsilip kamra és töltő-ürítő csatorna dilatációs hézagainak tömítése, javítása,

Töltő-ürítő csatornák belső felületi vízzáró bevonatának felújítása.

Acélszerkezetű elzáró berendezések:

Támkapus főelzárások felújítása (szerkezeti javítás, korrózióvédelmi bevonat, tömítés csere),

Ideiglenes elzárások betétgerendáinak felújítása (szerkezeti javítás, korrózióvédelmi bevonat, tömítés csere),

Töltő-ürítő csatornák síktáblás elzárásainak felújítása,

Mozgató-berendezések:

Támkapuk olajhidraulikus mozgató-berendezéseinek felújítása,

Töltö-ürítő csatornák elzárásai olajhidraulikus mozgató-berendezéseinek felújítása,

Villamos berendezések felújítása.

Előzetesen hívjuk fel figyelmüket, hogy a rekonstrukció során a víziközlekedés (hajózsilipelés) a Kvassay zsilipen szünetelni fog!  A víziközlekedők számára a zárlat kezdetének időpontját 180 nappal megelőzően Hajósoknak Szóló Hirdetményben, valamint a honlapunkon fogjuk közzé tenni. Ezen időtartam alatt a Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág és a Duna főága között áthaladni a Tassi zsilipen lehetséges. A 14 hónapig tartó kivitelezés előreláthatólag 2018. június közepén indulhat meg.

További információ az alábbi elérhetőségen található:

http://nagymutargy.ovf.hu/

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/nagymutargyak-fejlesztes-rekonstrukcio

Kvassay hajózsilip

Események

Igazgatósági fotópályázat (2018. január)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2018. január hónapban 3 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Bahorecz Éva: Balassagyarmat (2015.)

2. Kabarcz Ákos: Ipolydamásd (2017.)

3. Szilágyi Attila: Pesterzsébet téli hangulatban (2018.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. október-december)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. október-december hónapokban 9 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Váradi Imre: Kezdődik az ősz (Bátonyterenye, Lengyendi-patak, 2017.)

2. Terlaky Fanni: Csónak a Trianoni-csatornán (2017.)

3. Reichardt Anita: Az utolsó őszi nap (Kitűző VIII - Budapest, 2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

2

Igazgatósági fotópályázat (2017. szeptember)

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. szeptember hónapban 7 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Hanzel-Kojnok Katalin: Őrhalom (2017.)

2. Kovács Zsófia Adrienn: Lupa-tó (2017.)

3. Bahorecz Éva: Dömös (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

3


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00