Víziközlekedési korlátozások a Ráckevei/Soroksári/Duna-ágon

A 30/2003. (III. 18.) Kormányrendelet -A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről -2. §. -Közlekedési korlátozások a Ráckevei Duna-ágban - foglaltakkal összhangban a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (továbbiakban - R/S/D) fő és mellékvizein a következő korlátozások érvényesek:

Dömsöd Nagyközség területén a 10 fkm (folyamkilométer) és a 11,5 fkm közötti (Dömsödi rév) szakaszon a megengedett sebességhatár 5 km/h.

Bővebben...

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció

lgi felvtel(Tassi Többfunkciójú Vízleeresztő Műtárgy újjáépítése)

A projekt célkitűzése

A tervezett projekt megvalósítására a Közép-Magyarországi Régióban, Bács-Kiskun megye területén kerül sor. A tervezési területet a területhasználati jellemzők alapján nem hasznosított külterület, tekintettel arra, hogy az egykori vízleeresztő zsilip tönkremenetele ugyanezen helyszínen történt. Az árvízvédelmi töltésen, és az erdő művelési ágon nyilvántartott ingatlanon kívül más az építkezés vonatkozásában nem releváns. A meglévő Tassi nagyműtárgy (duzzasztómű és egyben hajózsilip) a Duna 1586,0 fkm szelvény magasságában az R/S/D ( ~ 0+600 fkm) alsó lezáró és szabályozó nagyműtárgya, egyben a 02.02. sz. árvízvédelmi fővédvonal része. A tervezett műtárgy a meglévő vízleeresztő műtárgytól ÉNy-ra,tőle 250 m távolságra, a Dunaárvízvédelmi töltésébe kerül elhelyezésre, hossztengelye a Rózsa-sziget melletti öböl felől (ún. Büdös sarok) a Turbina öbölbe fut.

Bővebben...

Kvassay hajózsilip

Események

XXIV. Ifjúsági Napok

mht2017. szeptember 21-22-én Dunaújvárosban került megrendezésre a Magyar Hidrológiai Társaság XXIV. Ifjúsági Napok című konferenciája. A KDVVIZIG munkatársai egy előadással és egy poszterrel készültek a rendezvényre:

Váradi Imre Miklós és Baros Tímea a "Drónok felhasználási lehetőségei a vízügyi szakmában" címmel tartottak előadást, mely az alábbi linken tekinthető meg:

előadás

Kondor Gergely "Pontfelhő-kiértékelési esettanulmányok" című poszterét állította ki, mellyel sikerült a legjobb poszter címet is megszereznie. A poszter és az oklevél az alábbi linkeken tekinthető meg:

poszter oklevél

A színvonalas munkákhoz és az elért sikerekhez ezúton gratulálunk!

Igazgatósági fotópályázat (2017. augusztus)

 A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság dolgozói körében meghirdetett fotópályázatra 2017. augusztus hónapban 14 db fénykép érkezett. A KDVVIZIG saját területén készült képek közül az alábbiak kapták a legjobb értékelést:

1. Bakos Tímea: Boldogi szitakötő (2017.)

2. Váradi Imre: Kisvízfolyás Nógrádban (2016.)

3. Szilágyi János: Fürdőző bivalyok Apaj térségében (2017.)

A beküldött képek a galériában megtekinthetők.

5

Címadományozás augusztus 20-a alkalmából

logó KDVVIZIG

Augusztus 20-a alkalmából, Államalapító Szent István ünnepén a vízügyi szolgálatban végzett eredményes munkájának
elismeréséül a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vezetője

Bővebben...:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Központi telefon: +36 1 477 35 00