Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Tájékoztatás úszóműves kikötő, úszóműállás, víziállás létesítésének menetéről

1.) Általános előírások
A Duna folyamon, a Szentendrei-Dunán, illetve az Ipoly folyón úszóműves kikötő, illetve úszóműállás létesítésére van lehetőség, víziállás (stég, a mederben fix cölöpökön álló létesítmény) létesítése tilos! Az úszóműves kikötőkkel, úszóműállásokkal kapcsolatos ügyintézést a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.) végzi. A kérelmeket az előzőekben jelzett címre, vagy digitális formában a titkarsag@kdvvizig.hu e-mail címre szükséges benyújtani.
 
A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág esetében új úszóműállás és úszóműves kikötő létesítéséhez az igazgatóság nem járul hozzá. Víziállás (stég) létesítésére van lehetőség, de csakis és kizárólag közösségi céllal, melyhez az illetékes önkormányzat nyilatkozata szükséges. A stégügyintézést az igazgatóságunk III. Szakaszmérnöksége (2030 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 96., fsz. 1.) végzi.
 
További tájékoztatás a stégügyintézéssel kapcsolatban a http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/stegugyintezes menüpontban érhető el.
 
Az Ipoly folyó vonatkozásában csak és kizárólag közösségi célú létesítmények elhelyezésére van lehetőség, melyet az illetékes önkormányzat nyilatkozatával szükséges alátámasztani.
 
2.) Úszóműves kikötő, úszóműállás létesítése
Új úszómű létesítéséhez a "kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről" szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti létesítési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

A Rendelet 4. § (1) bekezdésének d) pontja szerint 2020. január 1-től a fentiek alól kivételt képeznek a 25 m2 alatti fedélzeti méretű úszóműállások, melyek esetében nincs szükség az engedélyezési eljárás lefolytatására, viszont az üzemeltető előzetesen köteles bejelenteni a kikötő használatbavételét az engedélyező hatóságnak: Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Kikötői Osztálya (továbbiakban: Hatóság).

Az úszómű (úszóművek) lehetséges helyszínét (helyszíneit) a kérelmező választja ki. A tervezés előtt meg kell kérni igazgatóságunk állásfoglalását a lehetséges helyszín(ek) alkalmasságára, foglaltságára vonatkozóan. A helyszín kiválasztása után, de a terveztetés előtt a területileg illetékes önkormányzat, illetve – a megközelíthetőség miatt – a parti ingatlan kezelőjének/tulajdonosának az állásfoglalását is szükséges beszerezni az úszómű létesítés és a városképi szempontok összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

3.) 25 m2 alatti fedélzeti méretű – felépítmény nélküli – úszóműállások

Új, 25 m2 alatti, felépítmény nélküli úszóműállás létesítéséhez az úszómű által érintett ingatlan(ok) tulajdonosának hozzájárulása szükséges. Amennyiben az érintett meder, a Magyar Állam tulajdonában, illetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) vagyonkezelésében van, akkor meg kell kérni igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását. Felhívjuk a figyelmet, hogy igazgatóságunk úszóművek és úszóműállások létesítéséhez, üzemeltetéséhez és használatbavételéhez – 25,0 m2 fedélzeti nagyság alatt is – vagyonkezelői hozzájárulását csak a KÉ-HA és VZ-TER tervezői jogosultsággal rendelkező tervezők által készített tervdokumentáció benyújtása esetén adja meg.

A hozzájárulás az alábbiak szerint kérelmezhető:

? Digitális formában: a kitöltött „vagyonkezelői hozzájárulás kérelem” űrlap (http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/letoltesek/file/354-vagyonkezeloi-kerelem), illetve a létesítési tervdokumentáció megküldése a titkarsag@kdvvizig.hu e-mail címre.

? Postai úton: a kitöltött „vagyonkezelői hozzájárulás kérelem” űrlap (http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/letoltesek/file/354-vagyonkezeloi-kerelem), illetve a létesítési tervdokumentáció megküldése a 1088 Budapest, Rákóczi út 41. címre.

A vagyonkezelői hozzájárulás beszerzése után mederbérleti szerződést kell kötni igazgatóságunkkal, melyhez rövid szöveges kérelmet kell megküldeni (a beszerzett hozzájárulást is csatolva) a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztálya részére ( titkarsag@kdvvizig.hu, 1088 Budapest, Rákóczi út 41.). A vagyonkezelői hozzájárulások kiadásáért egyszeri ügyintézési, a mederbérletért éves díjat számolunk fel az engedélyesnek.

Amennyiben a vagyonkezelői hozzájárulás beszerzésre, illetve a bérleti szerződés megkötésre került, úgy az úszóműállás kivitelezését meg lehet kezdeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kivitelezés idejére szükséges megrendelni a szakmai felügyeletet a KDVVIZIG I. Szakaszmérnökségén, melynek díjáról a következő elérhetőségen lehet érdeklődni: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.; szakasz1@kdvvizig.hu

A létesítés után, de a használatba vétel előtt az üzemeltető előzetesen köteles bejelenteni a kikötő használatbavételét a Hatóságnak:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/hajozasi-letesitmenyek-hatosagi-engedelyezese

Bejelentő űrlap:

https://www.kormanyhivatal.hu/download/a/ac/e5000/BEJELENTO_LAP_25nm_alatt_uszomuallashoz_KIKO2020logos_verzio_20200309_%C3%BAj_n%C3%A9v.doc

 

4.) 25 m2 feletti, illetve felépítményes úszóműállások, úszóműves kikötők

Az engedélyeztetési eljáráshoz – a Rendeletben foglaltakon túl – szükség lesz az érintett ingatlanok kezelőinek nyilatkozatára. Amennyiben az úszómű által érintett ingatlan, azaz meder, a Magyar Állam tulajdonában, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) vagyonkezelésében van, akkor meg kell kérni igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását. A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell az engedélyezési eljárás műszaki tervdokumentációját, melyet a Rendelet 1. számú melléklete alapján kell elkészíteni.

Igazgatóságunk úszóművek és úszóműállások létesítéséhez, üzemeltetéséhez és használatbavételéhez – 25,0 m2 fedélzeti nagyság alatt is – vagyonkezelői hozzájárulását csak a KÉ-HA és VZ-TER tervezői jogosultsággal rendelkező tervezők által készített tervdokumentáció benyújtása esetén adja meg.

A hozzájárulás az alábbiak szerint kérelmezhető:

? Digitális formában: a kitöltött „vagyonkezelői hozzájárulás kérelem” űrlap (http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/letoltesek/file/354-vagyonkezeloi-kerelem), illetve a létesítési engedélyezési tervdokumentáció megküldése a titkarsag@kdvvizig.hu e-mail címre.

? Postai úton: a kitöltött „vagyonkezelői hozzájárulás kérelem” űrlap (http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/letoltesek/file/354-vagyonkezeloi-kerelem), illetve a létesítési engedélyezési tervdokumentáció megküldése a 1088 Budapest, Rákóczi út 41. címre.

A vagyonkezelői hozzájárulás beszerzése után mederbérleti szerződést kell kötni igazgatóságunkkal, melyhez rövid szöveges kérelmet kell megküldeni (a beszerzett hozzájárulást is csatolva) a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztálya részére ( titkarsag@kdvvizig.hu, 1088 Budapest, Rákóczi út 41.). A vagyonkezelői hozzájárulások kiadásáért egyszeri ügyintézési, a mederbérletért éves díjat számolunk fel az engedélyesnek.

Amennyiben a vagyonkezelői hozzájárulás beszerzésre, illetve a bérleti szerződés megkötésre került, úgy a létesítési engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó kérelmet meg kell küldeni a Hatóság részére.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/hajozasi-letesitmenyek-hatosagi-engedelyezese

 

5.) Bérleti szerződés kötése

A vagyonkezelői hozzájárulás, valamint a hatályos létesítési engedély alapján a tulajdonos köteles „Bérleti szerződést” kötni igazgatóságunkkal. Az igazgatóság kezelésében lévő ingatlan használatáért a létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti szerződéssel kapcsolatos ügyintézésről érdeklődni lehet a titkarsag@kdvvizig.hu e-mail címen vagy a 06 (1) 477-3500 központi telefonszámon keresztül az Igazgatási és Jogi Osztály megkeresésével.

A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges:

- magánszemélyek esetében egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- igazgatóságunk által kiállított vagyonkezelői hozzájárulás iktatószáma

- EOV koordináták

- a terület helyszínrajza

 

6.) Hozzájárulások ügyintézési díja, illetve bérleti díjak

A vagyonkezelői hozzájárulások díjazása úszóműves kikötő (vagy úszóműállás) létesítése esetén 150 000 Ft.

 

A bérleti díjak (Budapest tekintetében az árak egy raszterre (50 m hosszú, ~ 80 m széles területre) vonatkoznak):

1. Nagyhajók fogadására is alkalmas közforgalmú kikötőhely, úszómű létesítése esetén a Margit híd és Petőfi híd közötti Duna szakaszon

880.000,- Ft/év

2. Nagyhajók fogadására is alkalmas közforgalmú kikötőhely, úszómű létesítése esetén – az 1. pontban foglalt Duna szakasz kivételével – a főváros közigazgatási területén

550.000,- Ft/év

3. Nagyhajók fogadására is alkalmas közforgalmú kikötőhely, úszómű létesítése esetén amennyiben a létesítmény a főváros közigazgatási területén kívül található

440.000,- Ft/év

4. Nagyhajók fogadására nem alkalmas közforgalmú kikötőhely, úszómű létesítése esetén a Margit híd és Petőfi híd közötti Duna szakaszon

440.000,- Ft/év

5. Nagyhajók fogadására nem alkalmas közforgalmú kikötőhely, úszómű létesítése esetén – az 1. pontban foglalt Duna szakasz kivételével – a főváros közigazgatási területén

330.000,- Ft/év

6. Nagyhajók fogadására nem alkalmas közforgalmú kikötőhely, úszómű létesítése esetén, amennyiben a létesítmény a főváros közigazgatási területén kívül található

220.000,- Ft/év

7. Kishajók kikötésére szolgáló illetve alkalmas, saját használatú úszómű létesítése esetén, amennyiben annak engedélyese illetve üzemeltetője egyesület vagy magánszemély, esetenkénti elbírálás szerint

30.000,-Ft – 170.000,- Ft/év