Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Víziközlekedési korlátozások a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágon

A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Kormányrendelet 2. §.-a (Közlekedési korlátozások a Ráckevei Duna-ágban) foglaltakkal összhangban a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (továbbiakban: RSD) fő- és mellékvizein a következő korlátozások érvényesek:

Dömsöd Nagyközség területén a 10 fkm (folyamkilométer) és a 11,5 fkm közötti (Dömsödi rév) szakaszon a megengedett sebességhatár 5 km/h.

A 24,5 fkm-től a 32,5 fkm-ig tartó szakaszon az RSD jobb oldali mellékágain (Opera-, Sóskás-, Cifrus-, Raffás- és Csupics-sziget) belső égésű motorral hajtott kishajó és csónak üzemeltetése (a törvény kivételein túl) TILOS! A 24,5-32,5 fkm szakaszon a fenti mellékágak kivételével, a főmeder teljes területén 5 km/h sebességkorlátozás érvényes hullámkeltés és szívóhatás okozása nélkül. Az RSD dunanagyvarsányi szakaszán a 35 fkm, valamint a 36 fkm között, a Dunavarsányi-úszóláp bal oldalán tiltás és a jobb oldali főágban sebességkorlátozás van érvényben. A 38 fkm-től a 43 fkm-ig tartó főágszakaszon a lápok és hókonyok védelmében sebességkorlátozás áll fenn. A főágon kívüli fokozottan védett területeken, a törvény általi korlátozás érvényes. Ezen korlátozás kiterjed az RSD 38-40 fkm közötti, a Taksony Vezér hídtól a Taksonyi-szigetig terjedő jobb parti területre, valamint a Taksonyi-holtágra. Ezeken felül, a 40 fkm-től a 43 fkm közötti RSD szakasz bal, ill. jobb partján lévő hókony és úszólápos területre.

Korlátozás hatálya alá nem eső vízfelületeken, a parthoz viszonyított sebesség nem lépheti át a 15 km/h-t, valamint a kikötőhelyet legfeljebb 5 km/h sebességgel hagyhatja el, illetve közelítheti meg.

Az RSD teljes szakaszán 2100 és 600 óra között - szolgálati kisgéphajó és mentőmotoros kivételével - belső égésű motorral hajtott kishajó és csónak, továbbá motoros vízi sporteszköz használata tilos.

Fentieken túl betartandók a Kormányrendelet 4. §. (1) (2) (3) bekezdései. A korlátozás alá eső területre kiadható üzemeltetési engedélyezésről az 5. §, 6. §. továbbá a Melléklet rendelkezik.

 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 58. §.-a is rendelkezik az RSD-ről:

(1) A Balatonon, a Velencei-tó és a Fertő tó teljes területén, továbbá a Ráckevei (Soroksári)-Dunaágnak és a Tisza-tónak a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló kormányrendeletben meghatározott részein belső égésű motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos.

(2) Motoros vízi sporteszközt a hajózási hatóság által – az illetékes települési önkormányzat egyetértésével – kijelölt pálya kivételével tilos üzemeltetni. Az (1) bekezdésben feltüntetett belvízi utakon, továbbá a határvízen motoros vízi sporteszköz pályát kijelölni tilos.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki:

a) a hajózási hatóság,

b) a rendőrség vízi rendészeti szervének, a Vám- és Pénzügyőrség, illetve a vámhatóság,

c) a katasztrófaelhárításban közreműködő szervezetek,

d) a víziút fenntartását, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatot ellátó hatóság vízijárműveire,

e) a hajózási hatóság által a Kormány rendeletében kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízijárművekre,

f) a Magyar Honvédség lőszerek, robbanótestek felkutatását, hatástalanítását és megsemmisítését végző katonai úszólétesítményeire,

g) az országos illetékességgel eljáró halgazdálkodási hatóság ellenőrzési tevékenysége során e célra rendszeresített szolgálati célú vízijárműveire.