Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Az igazgatóság hivatalos neve: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Az igazgatóság székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Az igazgatóság postacíme (postafiók): 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

1428 Budapest, Pf. 33.

Az igazgatóság telefonszáma: +36 1 477 35 00

Az igazgatóság telefaxszáma: +36 1 477 35 19

Az igazgatóság központi elektronikus levélcíme: titkarsag(kukac)kdvvizig.hu

A honlap linkje: www.kdvvizig.hu

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: külön ügyfélszolgálat nem működik

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Szervezeti struktúra: az alább található kapcsolódó anyagok között található.

Az egyes szervezeti egységek feladatait a KDVVIZIG Ügyrendi Szabályzata és a Szervezeti és Működési Szabályzata az alább található kapcsolódó anyagok között találhatók.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőnek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

a) Felsővezetők

Szilágyi Attila igazgató

tel: +36 1 477 35 10

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Mészáros László műszaki igazgatóhelyettes, főmérnök

tel: +36 1 477 35 20

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Dobó Róbert gazdasági igazgatóhelyettes

tel: +36 1 477 35 30

fax: +36 1 477 35 49

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

b) Középvezetők

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

osztályvezető: Papanek László

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

osztályvezető: Rényeiné Kerepesi Erika

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Vízrendezési és Öntözési Osztály

osztályvezető: Bukodi Csaba

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Vízrajzi és Adattári Osztály

osztályvezető: Albert Kornél

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Igazgatási és Jogi Osztály

osztályvezető: dr. Sarkadi Zoltán

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály

osztályvezető: Sipos Karolina

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Közgazdasági Osztály

osztályvezető: Pista András Péter

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Informatikai Osztály

osztályvezető: Szoboszlai Zoltán

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Közfoglalkoztatási Önálló Csoport

önálló csoportvezető (kiemelt funkcionális ügyintéző): Garamvölgyi Melinda

tel: +36 1 477 35 00

fax: +36 1 477 35 19

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

I. Szakaszmérnökség

szakaszmérnök: Herbai Ádám

tel: +36 1 276 99 44

fax: +36 1 277 32 72

postacím: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. D épület

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

II. Szakaszmérnökség

szakaszmérnök: Taliga Péter Krisztián

tel: +36 35 300 644; +36 35 300 010

fax: +36 35 300 239

postacím: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 22.

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

III. Szakaszmérnökség

szakaszmérnök: Kovács Attila János

tel: +36 24 519 215

fax: +36 24 519 216

postacím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos út 96.

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Műszaki Biztonsági Szolgálat

szolgálatvezető: Répás Tamás

tel: +36 1 276 99 44 

postacím: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. D épület

e-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Az ügyfélkapcsolati vezető: külön ügyfélkapcsolati vezető az igazgatóságon nincs

Az ügyfélfogadás rendje: hétfő, szerda: 900-1400, péntek: 900-1300

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Az igazgatóság belső, digitális lapja a Közép-DUNA. A lapok ide kattintva tekinthetők meg.

Szerkesztő bizottság: Erdész Márta, Jákói Regina, Jilling Alexa, Laukó Ágnes Mária, Radvánszki János, Szász Krisztina, Szoboszlai Zoltán, Taliga Péter Krisztián, Tarjányi Anita, Tóth Krisztián, Vajda Péter, Varga Balázs

Kiadja (online): Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)

Szerkesztő és tördelő: Jilling Alexa

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Belügyminisztérium

székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

telefonszám:  +36 1 441 10 00

telefax szám: +36 1 441 14 37

elektronikus levélcím:  ugyfelszolgalatkukacbm.gov.hu

honlap: https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/elerhetosegek

BM Ügyfélszolgálat:

ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme:  ugyfelszolgalatkukacbm.gov.hu

ügyfélszolgálat telefonszáma: 1818 (külföldről: +36 1 550 18 58)