Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékoztató

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:

1. Szóban:

a) személyesen: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda 9.00-14.00 óra, péntek 9.00-13.00 óra

b) telefonon: (1) 477-35-00 telefonszámon

2. Írásban:

a) postai úton: 1428 Budapest, Pf. 33.

b) faxon: (1) 477-35-19

3. Elektronikus úton: titkarsagkukackdvvizig.hu

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hatáskörét az alábbi jogszabályok határozzák meg:

  • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
  • a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet
  • a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság illetékességi területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja határozza meg.

A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést az intézkedő szervezeti egységnek írásba kell foglalnia.

A közérdekű bejelentés adatait tartalmazó dokumentumról – a megtett intézkedések kivételével – másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által ügyfélfogadási időben személyesen átvehető. Az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.