Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Vízgazdálkodási tanácsok

Az 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat értelmében a Kormány a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatainak, koncepcióinak, valamint a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében

 1. a) Területi Vízgazdálkodási Tanácsot,
 2. b) Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsot és
 3. c) Országos Vízgazdálkodási Tanácsot

hoz létre és működtet.

 

A Területi Vízgazdálkodási Tanács

 1. a) a tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattal összehangoltan végzi;
 2. b) elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését;
 3. c) a működési területén véleményezi
 4. ca) a vízgazdálkodás-fejlesztési terveket,
 5. cb) a vízkészlet-megosztási terveket,
 6. cc) az ivóvízminőség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvíz-elvezetési programokat, valamint a települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztéseket,
 7. cd) a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat,
 8. ce) a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
 9. cf) a működési területét érintő területi kárelhárítási terveket és tevékenységeket (különösen az árvíz, belvíz, aszály, vízminőség vonatkozásában),
 10. cg) szakmai szempontból a pályázat benyújtása előtt az önkormányzati beruházások megvalósíthatósági tanulmányait,
 11. ch) az állami vagy európai uniós támogatások pályázati felhívásainak műszaki tartalmát;
 12. d) a működési területén javaslatot tesz
 13. da) a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására,
 14. db) a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében prioritások megfogalmazására,
 15. dc) a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére,
 16. dd) Magyarország települési ivóvízminőség-javító, valamint szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelvei alapján – a programok összehangolására.

 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területével megegyező területen a Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács működik, mely jelenleg 25 tagból áll, az elnöki tisztséget a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Szilágyi Attila tölti be, a titkári feladatokat a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztálya látja el.

 

A Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács elérhetőségei:

cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

telefon: 06 1 477 3500

e-mail: titkarsag@kdvvizig.hu