Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Dombvidéki vízrendezés

Vízrendezés

Működési területünkön a hegy és dombvidéki vízfolyások, valamint a síkvidéki csatornák fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése tartozik a vízrendezés feladatkörébe. A vízrendezési tevékenységek alapelve, a vízgyűjtő területek komplex vizsgálata. A vízrendezési feladatok mindig bizonyos céllal, társadalmi-gazdasági igények alapján kerülnek meghatározásra. Vízgyűjtő területek rendezése napjainkban nem jellemzőek, az ingatlanok tulajdoni, gazdasági és esetleg műszaki okai miatt.

 

A dombvidéki vízrendezés a vízgyűjtőre csapadék formájában jutó víz lehetőség szerinti legalacsonyabb kártételek melletti elvezetését, szabályozott lefolyást vagy – amennyiben lehetőség van rá - a vizek helyben tartását célzó összetett tevékenység. A síkvidéki területekkel ellentétben itt igen rövid, egy-két órán belüli, heves, talajpusztulást is előidéző lefolyások keletkezhetnek, nagy károkat okozva településeken, műszaki létesítményekben (utak, vasutak).

Működési területünk közel 80%-a, ~6600 km2 dombvidéki terület.

 

Érintett vármegyék: Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok

Érintett települések száma: 293 db + Budapest főváros

Fő befogadók: Duna, Ipoly, Zagyva

 

Kezelésünkben lévő kisvízfolyásaink hossza összesen: 770 km, melyből 369,73 km kizárólagos állami tulajdonú, a további kisvízfolyások a vízgazdálkodási társulatoktól kerültek átvételre. Kisvízfolyásaink kezelését 8 mederőrtelepről látjuk el.

 

A vízfolyások rendezése az 1963-as év rendkívüli helyi vízkárai után indultak meg. Jelentős rendezések 1970-1980. évek között történtek. Mederrendezés során a vízfolyások külterületen NQ10%-os, belterületen NQ2%-os mértékadó vízhozam kiöntésmentes levezetésére lettek kiépítve.

 

A vízrendezési szakágazat alapfeladata az Igazgatóság kezelésében lévő kisvízfolyások, tározók fejlesztési munkáinak előkészítése (a területi igények felmérése, egyeztetése, tervkészítés), illetve felterjesztése. Kivitelezés során a munkák ellenőrzése, valamint az éves fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátása, megtervezése, a munkák végrehajtásának ellenőrzése.

 

A szakágazat ellátja a működési területén lévő vízgazdálkodási társulatok szakmai felügyeletét. Szakterületén együttműködik az önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, szakmai segítséget nyújt a védelmi terveik elkészítéséhez.

 

Vízrendezési szempontból legsürgetőbb feladat a kezelésünkben lévő 20-30 év időtartamra rendezett vízfolyások felújítása, továbbá az átvett műveken a fenntartási munkák megszervezése és elvégzése.

 

Vízrendezési szakágazat feladatkörébe tartozik 3 db kizárólagos állami tulajdonú árvízcsúcs-csökkentő tározó és 4 db állami tulajdonú, társulatoktól átvett tározó üzemeltetése, fenntartása, felújítása.

 

 Zagyva-patakon                           

           Mátraverebélyi tározó:               1,8 millió m3 árvízi térfogat

           Maconkai tározó:                       2,5 millió m3 árvízi térfogat

Tarján-patakon

             Tarján-pataki tározó:        2,7 millió m3 árvízi térfogat

Sinkár-patakon

             Püspökhatvani-tározó:      2,8 millió m3 árvízi térfogat

Egres-patakon       

           Egresvölgyi II. tározó:               0,18 millió m3 árvízi térfogat

           Egresvölgyi III. tározó:              0,14 millió m3 árvízi térfogat

Budakeszi-mellékágon

                   Csikipusztai-tározó:           0,3 millió m3 árvízi térfogat

 

Hegy- és dombvidék jellegzetes vizei a kisebb vízfolyások, melyek vízjárása szélsőséges; nyár végén - ősz elején a kisebbek kiszáradnak vagy kisvizük csak néhány l/s, árhullám esetén kialakuló nagyvizes időszak rövid ideig tart. Korábbi tapasztalatok alapján a nagyvizeiket főleg a nagy intenzitású záporok, tavaszi hirtelen olvadások okozzák.

Napjainkban a szélsőséges csapadékok növelik a helyi vízkár és belvízi kockázatot, főleg a kisvízfolyásokon várható a helyi jelentőséggel bíró a „villámárvizek” bekövetkezésének gyakorisága.

Vagyonkezelésünkben lévő, kizárólagos állami tulajdonban lévő dombvidéki vízfolyások:

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, kizárólagos állami tulajdonban lévő vízfolyásokat, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklete tartalmazza:

 

 

            Kizárólagosan állami

 

 

         tulajdonú VIZIG kezelésű

Sorszám

Vízfolyás neve

 

szakasz

 

 

 

Szelvényszám

Hossz

 

 

-tól

-ig

km

1.

Dera patak

0

4,1

4,1

2.

Benta patak

0

20,3

20,3

3.

Morgó patak

0

7,6

7,6

4.

Lósi patak

0

5,5

5,5

5.

Gombás patak

0

11,0

11,0

6.

Sződ-Rákos patak

0

2,8

2,8

7.

Egyesült-Tápió p.

0

28,6

28,6

8.

Alsó-Tápió patak

0

8,9

8,9

9.

Dobroda patak

0

20,0

20,0

10.

Ménes patak

0

18,0

18,0

11.

Szentlélek patak

0

5,3

5,3

12.

Rimóc-Sipeki patak

0

6,4

6,4

13.

Darázsdói patak

0

4,4

4,4

14.

Feketevíz patak

0

22,7

22,7

15.

Lókos patak

0

29,9

29,9

16.

Derék patak

0

16,1

16,1

17.

Nagy Szuha patak

2,5

3,5

1,0

18.

Venda patak

0,6

1,5

0,9

19.

Kemence patak

3,4

5,8

2,4

20.

Börzsöny patak

0

7,0

7,0

21.

Zagyva patak

125,00

168,88

43,88

22.

Tarján patak

0

9,8

9,8

23.

Szuha patak

0

12,0

12,0

24.

Herédi-Bér patak

0

23,0

23,0

25.

Nógrád-Vanyarc p.

0

14,4

14,4

26.

Galga patak

0

43,75

43,75

 

Összesen:

 

 

369,73