Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Síkvidéki vízrendezés

Síkvidéki vízrendezés

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területének Budapest középvonalától délre fekvő, kb. 1/3 része - 1769,4 km2 nagyságú területe - síkvidéki jellegű, amely a Duna közvetlen, illetve a Ráckevei- (Soroksári-) Dunaág vízgyűjtőjéhez tartozó belvízrendszerek területét foglalja magába.

A terület természeti adottságai eltérőek. Míg az észak-északkeleti magasabban fekvő - a Duna-Tisza Hátsághoz tartozó - szélén a talajvízszint süllyedése okoz gondot, a déli - mély fekvésű - területeken a belvizek elvezetése jelent problémát.

A terület túlnyomóan mezőgazdasági művelésű, de az elmúlt években – elsősorban a Főváros vonzáskörzetében - jelentősen megnőtt a beépített területek aránya.

A síkvidéki vízgyűjtő vízelvezetését ~850 km hosszú, nagyrészt mesterségesen létesített belvízcsatorna biztosítja. Az Igazgatóság az érintett területen a kizárólagos állami tulajdonban lévő mintegy 228,2 km főművi csatornát, valamint több mint 131 km állami tulajdonú forgalomképes csatornát kezel, üzemeltet. A csatornák 44%-a (99,8 km) kettős működésű, azaz belvízelvezetésen kívül öntözővizet is szállít.

 A belvíz által veszélyeztetett terület ~10 000 ha, ez a síkvidéki vízgyűjtőnek mintegy 5 %-a. A belvízlevezető csatornák átlagos fajlagos kiépítettsége magas befogadói vízállás esetén 17,7 l/sec/km2. A belvizek átemelésére 9 db, összesen 14,2 m3/sec teljesítményű szivattyútelep szolgál.

Az Igazgatóság a belvízrendszer főműveinek a területi igényekkel összehangolt fejlesztését, fenntartását és üzemeltetését végzi.  Ennek során a korábbi belvizek tapasztalatai alapján a káros vizek elvezetését, a szükség szerinti vízpótlást, a jó ökológiai állapot elősegítését kívánjuk biztosítani. Ezt a célt szolgálják a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósult projektjeink is.

A Szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciója során felújítottuk az Észak-Duna-völgyi belvízrendszer legjelentősebb, 6,0 m3/s kapacitású szivattyútelepét. A Gyáli-patak rekonstrukció keretében a mintegy 400 km2 kiterjedésű Gyáli rendszer 24,7 km hosszú főgyűjtőjének átfogó rendezése valósult meg. A Makádi szivattyútelep rekonstrukciója a KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 ”Belvízvédelmi Szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” program keretében megvalósult szivattyútelepi rekonstrukció a kapcsolódó műtárgyak, gépészeti berendezések felújításával.