Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Belvízvédelem

Belvízvédelem

 

A működési területünk belvízi veszélyeztetettsége eltérő, míg a fennsíki területek mérsékelten, addig a mélyártéri területek közepesen, illetve erősen belvízveszélyesek.

A síkvidéki belvízrendszereinkben az utóbbi közel 10 évben hidrometeorológiai helyzetből adódó jelentősebb - 20 napot meghaladó tartósságú - belvízvédelmi készültség kerültek elrendelésre 2009-2021 év között (2011, 2012, 2017, 2019 év kivételeivel).

 

Belvizet kiváltó tényezők:

 

Megnevezés

Észlelt maximum

Belvíz megjelenésére mértékadó érték

téli félév összege /okt.-márc./ (mm)

338

210

hóvastagság (cm)

50

30

hóolvadás üteme (cm/nap)

10

5

nyári zápor (napi) (mm)

84

50

 

 

A belvizet meghatározó tényezők belvízrendszerenként:

02.01. sz. Gyáli belvízvédelmi szakasz: hirtelen lehullott nagycsapadék, illetve hirtelen hóolvadás.

02.02. sz. Észak-Duna-völgyi belvízvédelmi szakasz: őszi-téli nagy csapadék okozta magas talajvíz, hirtelen hóolvadás, a csatornák alsó szakaszának mederteltsége.

02.03. sz. Ráckevei- (Soroksári-) Duna menti belvízvédelmi szakasz: dunai árvíz, őszi-téli nagy csapadék.

02.04. sz. Érd-dunafüredi belvízvédelmi szakasz: dunai árvíz, hirtelen lehullott nagycsapadék.

 

Elmúlt 1990-2021. időszakban a maximális elöntés nagysága 2006-ban 7 420  ha volt, a legnagyobb tartósságú belvízi készültség pedig 2010. évben volt, amely 99 napig tartott.

Belvizrendszereink kivezetésének módja:

  • A Gyáli rendszer csak gravitációsan vízteleníthető az R/S/D felé.
  • Észak-Duna-völgyi rendszer
  • A DTCs öblözete csak gravitációsan vízteleníthető a DTCs, illetve a DVCs felé.
  • Az öblözeten belül a XX. csatorna különálló egység, mely a DVCs felé gravitációsan vízteleníthető, de vízkormányzással a DTCs felé történő átirányításra is van lehetőség. Ez túlnyomóan közbenső átemeléssel lehetséges.
  • Árapasztó öblözet: a vízlevezetés a természetes esés irányában - a XXX. csatorna felé - gravitációs, de ellentétes irányban, szivattyús átemeléssel, az RSD felé történő belvízkivezetés lehetséges.
  • XXX-XXXI. csatorna alsó (I. Árapasztó alatti vízgyűjtő) öblözete: a levezetés természetes esés irányában gravitációs, de a terület egy része (XXXIII/2. csatorna Apaji út feletti vízgyűjtő) ellentétes irányban (az I. Árapasztó felé) szivattyúsan is vízteleníthető.

A dunai belvízrendszerekben dunai vízszinttől függően gravitációs, vagy szivattyús kivezetés lehetséges:

  • Ráckevei (Soroksári)-Duna menti belvízrendszer
  • Makádi és a Tassi öblözetek dunai öblözetek, melyek felső vízgyűjtője az RSD felé irányítható,
  • Szigetbecsei és Ráckevei öblözet RSD menti öblözetek, csak szivattyús kivezetés lehetséges.
  • Érd-Dunafüredi belvízrendszer csatornái csak a Duna felé vízteleníthetők.