Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

2023. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

1. A közfoglalkoztatási program általános adatai:

A program megnevezése: 2023. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

A program célja: meghatározott vízügyi ágazati feladatok részleges végrehajtása

A közfoglalkoztatási program a Belügyminisztérium hozzájárulásával valósul meg.

Periódus: 2023. március 1 – 2023. augusztus 31.

A program időtartama munkanapokban: 184 nap     

Tervezett átlaglétszám: 338 fő

Érintett terület: a KDVVIZIG teljes működési területe, a vagyonkezelésünkben lévő összes ingatlan

Települések száma összesen: 90 település

2. A közfoglalkoztatási program költségei:

Költségek megnevezése

 Felhasználható összeg (Ft)

Az igényelt támogatás összesen

                         322 495 222

Közfoglalkoztatási bér

                         252 522 480

Közfoglalkoztatási bért terhelő szociális hozzájárulási adó

16 413 936

Közvetlen költségek összesen

46 572 875

Szervezési költségek

6 985 931

Mindösszesen

 322 495 222

Saját erő

0

A program összes költsége

 322 495 222

   

3. A közfoglalkoztatási program feladatai, munkaterve:

Előkészítési munkák

Támogatási szerződés megkötése:              2023. február 23.

Tervezés:                                                     2023. január hó

Megvalósítási munkálatok

Adminisztráció:                          2023.03.01-2023.08.31.

Fizikai munkavégzés:                 2023.03.01-2023.08.31.

4.   A program során elvégzendő feladatok és szakmai indokai:

Az árvízvédelmi töltések gyepállományának javítása érdekében kiemelt fontosságú a rendszeres kaszálás. Ennek elmaradása esetén a gazosodás, a fás szárú növényzet elterjedése okoz problémát. A rossz minőségű gyep az árvíz elleni védekezést, a védekezési helyek megközelítését teszi nehézzé, a nagyobb gyökerek a töltés szerkezetében tehetnek kárt, ezzel gyengítve a töltés védképességét.

A kisvízfolyások és csatornák fenntartó sávjának kaszálása a közlekedés miatt fontos, a rézsű és a mederben lévő növényzet (nád, sás, gyékény, egyéb fűfajták) eltávolítása a meder vízszállító képességének javítását célozza meg.

A kaszálások másodlagos eredménye az özönnövények elterjedésének megakadályozása, az allergén gyomnövények (pl.: parlagfű) irtása.

Az árvízvédelmi töltések víz felőli oldalát a vizek hullámverése ellen véderdő védi. Az erdőápolás - az erdészeti előírásoknak megfelelően történő - az erdő jó állapotba hozását jelenti. Az utóbbi évek elmaradt karbantartásának következményeképpen a folyamszabályozási műveken és a partvédő műveken is elindult a cserjenövés. A vízfolyások medrében és partján lévő cserjék irtása, tuskózása, a vízfolyások vízszállító képességének javítását, míg a partvédőművek esetében a part biztosítását célozza meg.

A Duna által hozott és partra kitett uszadékfa, illetőleg hulladék összegyűjtése természetvédelmi érdekeket is érint, a tiszta Duna-part látványa a pihenni vágyó kirándulók, horgászok által elvárás.

A kisvízfolyások és csatornák által szállított hordalék, levágott és kiszedett hínár összegyűjtése.

műtárgyak (pl.: zsilipek) karbantartása a védvonal védképességének fenntartásában jelentős szerepet tölt be, ezért kiemelt feladatként kezeljük. Az árvízvédelmi tartozékok (pl.: kisajátítási kövek, szelvénykövek, sorompók) karbantartása, kihelyezése, pótlása értékvédelmi és tulajdonjogi szempontból fontos.

A meredek töltés- vagy part rézsűk szilárd burkolattal (terméskő, beton lap) történő ellátása megakadályozza a rézsű megcsúszását, ugyanakkor hullámverés ellen védelmet is biztosít. Burkolattisztításkor a burkolatokon megjelenő lágy szárú növényzet folyamatos eltávolítását, fugázási és egyéb hibák folyamatos javítását, a burkolt rézsűről, illetve rézsűlábtól felhalmozott föld kitermelését végezzük el.

Magasépítmények karbantartása során az őrtelepek, raktárak, védelmi központok felépítményeinek kőműves és festési, valamint egyéb fenntartási munkáit valósítjuk meg.

Igazgatóságunk feladatai közé tartozik a dunai nemzetközi hajóút kitűzése. A hajóutat úszóbójákkal és parti jelekkel tűzzük ki. Mindkét jeltípus esetében jellemzően lakatos és festési munkákat kell elvégezni. Mivel a jelek elhelyezése, láthatóságuk fenntartása nemzetközi előírás, így a Duna-folyam igazgatóság kezelésében lévő 188 km-es szakaszán jelentős számú parti jelet és úszó bóját kell karbantartani.

Az igazgatóság kezelésében, üzemelésében lévő ingatlanok, folyamszabályozási művek újbóli, folyamatos felmérése a modern technológiával a pontosabb, precízebb ingatlan-nyilvántartást és hatékonyabb ingatlan gazdálkodást tesz lehetővé. Vízfolyások, védművek felmérése az azokban bekövetkezett állapotváltozások miatt szükséges és indokolt.

A közfoglalkoztatás kapcsán felmerült többlet adminisztrációs munkák (pl.: nyilvántartások vezetése, jelentések összeállítása), valamint előkészítési, ellenőrzési, irányítási, felmérési feladatok elvégzése az egész igazgatóság területén a közfoglalkoztatási programok végrehajtása érdekében szükséges.

Előre nem látható események (pl. ár- és belvízvédekezés, rongálások, lopások, állásidő, takarítás, portaszolgálat, gépkarbantartás) kapcsán felmerülő feladatok ellátását szükség esetén el kell végezni.

Igazgatóságunk jelen közfoglalkoztatási időszakra a korábbi években általában jelentkező tételeken túlmenően két új feladathoz kapcsolódó anyag és eszközbeszerzést tervezett be, az egyik feladat a szelvénykövek gyártása.

A 2023. március 1-én induló közfoglalkoztatási programban további töltéstartozékok gyártását tervezzük. A műszaki irányítást az Igazgatóság közalkalmazottai adják, a fizikai kivitelezést a közfoglalkoztatottak végzik.