Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Vízminőségi kárelhárítás

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDVVIZIG) vízminőségi és környezeti káresemények esetén kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységét a környezetkárosodás megelőzésének rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján végzi.

 

Környezeti káresemény bejelentése:                   

A vizeket és a földtani közeget érintő környezeti káresemény (szennyezés) vagy veszélyeztetés esetén a KDVVIZIG által folyamatosan működtetett Műszaki és Vízminőségi ügyeletre lehet bejelentést tenni.

 

Vízminőségi Ügyelet:                                   Telefonszáma: +36 30 708 6064

Munkanapokon, hétfőtől – csütörtökig 08:00 - 16:00 óráig

pénteken 08:00 -14:00 óráig

 

Műszaki Ügyelet:                                         Telefonszáma: +36 30 334 1909

Munkaidőn és védekezési időn kívüli időszakban:

Munkanapokon, hétfőtől – csütörtökig 16:00 órától

pénteken 14:00 órától

 

Munkaszüneti napon, ünnepnapon, valamint heti pihenőnapon:

Egész nap, a következő munkanap 08:00 óráig.

 

Környezetkárosodás észlelésekor tett bejelentés során az alábbi információk megadása szükséges: 

Bejelentő adatai:

Bejelentés időpontja;

Bejelentő neve;

Bejelentő címe;

Bejelentő telefonszáma;

  

Környezetkárosodás jellemzői:

Környezetkárosodás fennállásának időpontja;

Szennyezés pontos helye;

Szennyezés megnevezése;

Szennyezés leírása szemrevételezés alapján;

Szennyezés kiterjedésének mértéke;

Szennyezés forrása észlelhetőség szerint;

 

A KDVVIZIG vízminőségi kárelhárítási tevékenységei

A bejelentés alapján a KDVVIZIG a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 15. § (5) pontja szerinti közigazgatási szervek bevonásával a bejelentést haladéktalanul köteles a helyszínen kivizsgálni.  A környezetkárosodás minősítése felszíni vizekre;felszín alatti vizekre és földtani közeg vonatkozásában a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság feladata, amit a KDVVIZIG, a nemzeti park igazgatóságok (NPI) és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) bevonásával végez.  A minősítés során meg kell állapítani, hogy a környezetszennyezés milyen mértékben veszélyezteti a vizeket és a földtani közeget, a vízi környezetet, a vízhasználatokat és a vízi-létesítményeket, az élővilágot és élőhelyeket. A környezetkárosodás általános minősítéséről és a beavatkozás szükségességéről a KDVVIZIG az erdészeti hatóság és a vármegyei népegészségügyi szakigazgatási szerv javaslata alapján, valamint ezek hiányában -a felszíni viz;felszín alatti viz és földtani közeg környezeti elem esetében- a Vízügyi Hatóság dönt. A KDVVIZIG a minősítés alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, melyekről a bevonandó közigazgatási társszervezeteket folyamatosan tájékoztatja.

A rendkívüli vízminőségi káresemények az Országos Vízminőségi Információs Rendszerben (VIR) kerülnek rögzítésre. (A VIR elérhetőségi linkje: http://okir.kvvm.hu/vikar/)

 

Vízminőségi kárelhárítás szervezeti felépítése, működése

 

A KDVVIZIG környezeti-, vízminőségi kárelhárítási tevékenységét, teljes működési területére kiterjedően látja el. A bekövetkező vízminőségi káresemények kapcsán indokolt beavatkozások irányítását a területileg illetékes Szakaszvédelem vezetője végzi. A szakaszmérnökségi lehetőségeket meghaladó környezeti kárelhárítás esetén a helyi szakaszvédelem vezető kezdeményezheti a – műszaki és létszám apparátussal rendelkező – Regionális Vízvédelmi Osztag (RVO) vízminőség-védelmi csoportjának bevonását. Az Osztag csoportjának működését a Regionális Védelmi Osztag Riasztási Terve szabályozza.

 

Vízminőségi kárelhárítás jogszabályi háttértár

 

  • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
  • A vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról szóló 132/1997. (V11.24.) Korm.rendelet
  • A vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól szóló 21 /1999. (V11.22.) KHVM-KöM együttes rendelet
  • A vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekrőlszóló 2/1999.(K.H.V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes utasítása