Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 708 6064

Töltésközlekedési engedélyek

Tájékoztatás töltéshasználat rendjéről

 

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság díj megfizetéséhez köti a vagyonkezelésében lévő:

 

  • I-II. rendű árvízvédelmi töltéseken és védősávjain,

 

  • az árvízcsúcs - csökkentő tározók töltésein és védősávjain,

 

c.) a vízhasznosítási célú tározók töltésein és védősávjain (továbbiakban: töltés)

 

segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, lassú járművel, személygépkocsival, tehergépjárművel, valamint állati vontatású járművel történő közlekedést, melynek tartalmi előírásait az igazgatóság 22/2020. számú igazgatói utasítása szabályozza.

 

Az ügyintézés postai és elektronikus úton, valamint telefonon keresztül lehetséges az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Levelezési cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

E-mail: titkarsagkukackdvvizig.hu

Telefon: +36 1 477 3500 / 12166-os mellék

 

Az írásbeli kérelem mintája letölthető INNEN.

 

Az írásbeli kérelem benyújtása e-mailben a titkarsagkukackdvvizig.hu elektronikus címre vagy postai úton az 1088 Budapest, Rákóczi út 41. címre küldéssel történhet.

 

A hozzájárulások fenntartási hozzájárulási díjtételei:

-   éves hozzájárulás:        6.000,- Ft

-   féléves hozzájárulás:   3.500,- Ft

-   havi hozzájárulás:         2.500,- Ft

-   heti hozzájárulás:          1.000,- Ft

-   napi hozzájárulás:            500,- Ft

 

A díjak befizetését készpénzátutalási megbízás (csekk) felhasználásával vagy az igazgatóság által kiállított számla alapján, annak kézhezvételét követő 15 napon belül, az igazgatóság MÁK 10032000-01712010-00000000 számú számlájára való átutalással kell kérelmezőnek teljesítenie.

 

Az ügymenet gyorsabb, ha a kérelem e-mailen történő beküldését és a banki átutalási formát választja. Csekkes fizetés esetén a befizetés igazolásaként javasoljuk a feladóvevény másolatának megküldését. A töltésközlekedési hozzájárulást a hozzájárulási díjnak az igazgatóságunk bankszámlájára történt megérkezését követően állítjuk ki, és azt a befizetést igazoló számlával együtt postai úton küldjük meg a megadott címre.

 

igazgatói utasítás

 

  1. számú melléklet